عضویت
رایگان هست و همیشه نیز خواهد بود.
در حال حاضر عضویت در فیسبوک ایرانی فقط با داشتن دعوت نامه امکان پذیر است. اگر دعوت نامه دارید ایمیل خود را وارد کنید.
ایمیل:
sanazPORUAنویدsamanوحید الپاچینوpouyaحامدzahraسامانelhamرهاارام اذینمهندس رضاZahra-Adعلی ...فرهادمسیحا شایگانhamidmelikaمهدی☆☆behzad☆☆تنیاsaeedmahya(بازرس)sina***bandarizahramaralzahraمنتظرsaeed hamounnilofarsadafسعید(بازرس)میتراsajadآریاییtahminehیوسفمهساantikfarhadfallahمریمافشينعلی اصغریnasimmohammadhoseinامیدباربیسعيدbehzadمحمد-1360ستایشحمیدیاشارparasto tehraniمشت رمضوناpoonehamirhadi(بازرس ارشد,arameltansonyaمحمدرضانازنینsagharbahaar22mohanahamtaحمیدaimiHaMeD
برای جلوگیری از فیلتر شدن سایت بازرس ها و پلیس ها شدیدا برخورد . کاربرایی که قوانین رو زیر پا میگذارند بدون اخطار مسدود کنید.(گذاشتن عکس دختران ایرانی و گذاشتن عکس بی حجاب خودتان کاملا ممنوع میباشد.) برای دیدن قوانین کلیک کنید.